thông tin liên hệ
Mr. LÊ QUỐC QUI
Phó phòng sản xuất -
0834501234

Mr. KOYAMA KATSUYOSHI
Tổng Giám Đốc -
0835 345 345

Chia sẻ lên:
Tuyển dụng

Tuyển dụng

Mô tả chi tiết
1- Nhân viên phổ thông: 8 người 

* TN 12/12 trở lên  

* Có thể làm ca: ca 1(6h~15h), ca 2(13h~22h) 

* Có sắp xếp tăng ca  

* Các chế độ khác theo luật lao động  

* Lương: 5.5tr~10.5tr(chưa tính tăng ca) 

2- Nhân viên kiểm hàng: 4 người   

* TN 12/12 trở lên   

* Cẩn thận, chính xác, thị lực tốt  

* Có thể làm ca: ca 1(6h~15h), ca 2(13h~22h)  

* Có sắp xếp tăng ca 

 * Các chế độ khác theo luật lao động  

* Lương: 5.5tr~10.5tr(chưa tính tăng ca) 

3 - Nhân viên ISO 9001: 2 người   

* Thấu hiểu về các yêu cầu của ISO 9001    

* Có kinh nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng 3 năm trở lên  

 *  Khả năng thuyết phục, thuyết trình  tốt, tình thần làm việc nhóm cao.  

 *  Lương 12tr~18tr 
 
 
 
 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tuyển dụng
Tuyển dụng